Zdroj dostupné a bezpečné energie budoucnosti? Jaderná fúze už není díky projektu ITER sci-fi.

Výzkumný závod ITER je bez nadsázky nejambicióznější mezinárodní energetický projekt lidstva. Je budován v jižní Francii, v oblasti Marseille a podílí se na něm kromě států EU i dalších šest zemí. A co je jeho hlavním cílem? Jako poslanec Evropského parlamentu jsem měl možnost na začátku února místo navštívit a podívat se tak trochu pod pokličku, a tak si dovolím projekt blíže představit.

V jaderné fúzi je budoucnost

Odborníci z celého světa zde chtějí potvrdit možnost udržení jaderné fúzní reakce v dostatečné intenzitě po neomezenou dobu. To zní sice složitě, ale princip je srozumitelný a vlastně jednoduchý.  Srdce výzkumného závodu tvoří zatím největší „fúzní reaktor“ tzv. „tokamak“ (viz obr.). Právě uvnitř reaktoru bude v naprostém vakuu probíhat fúzní reakce. Teplota plazmatické hmoty uvnitř reaktoru bude neuvěřitelných 150 milionů stupňů Celsia – tedy násobně více než na povrchu Slunce.  Přesto je celý proces naprosto bezpečný – neexistuje riziko exploze
a nevzniká žádný jaderný odpad.

Zařízení vytváří více energie, než samo spotřebovává

Samotný ITER ještě není elektrárna, je to vědecký projekt, který kromě samotné fúzní reakce vyvíjí a  zkoumá také optimální materiálová a konstrukční řešení. Teprve na základě poznatků z ITERU bude moci dojít k „sériové výstavbě“ elektráren právě v EU a oněch dalších šesti státech. První komerční realizace se odhadují už na rok 2045. Pro představu – fúzní reaktor potřebuje jen 350 gramů vodíku k dosažení výkonu odpovídajícímu 750 větrných turbín. Zkrátka je to obrovská příležitost, jak získat tolik žádanou dostupnou, udržitelnou a zároveň bezpečnou energii.

Za zmínku stojí  i to, že projekt ITER výrazně urychlil vývoj vysoce účinných magnetů, bez kterých bychom neměli magnetickou rezonanci v každé okresní nemocnici.

Světový projekt ITER, ale také pokrok při vývoji čtvrté „bezodpadní“ generace „klasických“ štěpných reaktorů, nás utvrzuje v tom, že v jaderné energii je budoucnost.

Ondřej Knotek (ANO)

europoslanec