Česko bylo dnes v Evropském parlamentu v centru pozornosti

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Česko bylo dnes v Evropském parlamentu v centru pozornosti. Po dlouhých letech před jeho plánem promluvil český premiér, aby představil priority předsednictví své země Radě Evropské unie. Petr Fiala prohlásil, že Evropa by měla tváří v tvář dnešním krizím postupovat společně a zmírňovat jejich dopady na občany. Zvláště se věnoval otázce energetické bezpečnosti. Podle něho je Česká republika připravena pracovat na koordinaci zásob plynu před nadcházející zimou. Jeho projev zazněl krátce před jedním z nejdramatičtějších hlasování v Evropském parlamentu. Poslanci se měli rozhodnout o tom, jestli kývnou na zařazení jádra a plynu mezi udržitelné zdroje energie a premiér Fiala na ně i v rámci svého proslovu apeloval, aby tak učinili.

Petr FIALA, premiér; předseda strany /ODS/
Chtěl bych zdůraznit, že to je velmi křehký návrh, který vychází vstříc celé řadě zemí. Jaderná energie a plyn jako dočasný zdroj z bezpečných zemí jsou pro řadu členských států. Jediným nástrojem, jak v následujících letech našich společných klimatických cílů dosáhnout.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Prohlásil Petr Fiala. Po projevu těsně před hlasováním jsme se spojili se dvěma europoslanci za ODS s Evženem Tošenovským a za hnutí ANO s Ondřejem Knotkem, jehož jsem se na úvod zeptal, jak tedy hodnotí proslov předsedy české vlády?

Ondřej KNOTEK, poslanec Evropského parlamentu /ANO/
Tak, co se týče formy, tak byl to takový uhlazený projev, který nevybočoval z nějakých zaběhlých standardů. Nicméně poté obsahové stránce tak nebyl teda zcela přesvědčivý, protože spíše formuloval nějaké dlouhodobé vize, cíle, ale už se méně hovořilo nebo skoro vůbec se nehovořilo o tom, jak těmto cílům to předsednictví přispěje během šesti měsíců a taky, kde na to vezme peníze, takže scházela tam konkrétní řešení a v tomto ohledu působil pan Fiala trošičku až jako bezradně. A dovršil to vlastně, když odpovídal europoslancům, tak je vlastně odkázal na stránky předsednictví v několika případech místo toho, aby třeba aspoň nějak jako odpověděl, takže uhlazený projev, ale obsahově mě to nepřesvědčilo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Pane Tošenovský, jaké je vaše hodnocení, řekl byste také, že nebyl pan Fiala obsahuje přesvědčivý, že sice naznačil nějaké cíle, ale nebyly tam konkrétní cesty, jak k nim dospět a kde na to vzít peníze, jak říkal pan Knotek?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Já pana Knotka beru, že to je pozice, kterou už paní Charanzová formulovala, zatáhli jsme zase českou opozici do Evropského parlamentu. Já si myslím, že ten proslov byl velmi dobrý. Ono to není nic jednoduchého před tím velkým sálem. Myslím si, že byl dostatečně i sebevědomý, velmi slušně podaný. Myslím si, že ta prezentace byla na velmi dobré úrovni. A to, co pan Knotek říká, to by byl asi proslov na 2 hodiny. On pan premiér říkal, nemůže se věnovat úplně detailu. Myslím si, že jednotlivá témata odpovídají té složité situaci, ve které se nacházíme, tzn. válka na Ukrajině a velké problémy jednotlivých zemí. To, co já považuju za důležité, co tam zaznělo, byl to velký apel pana premiéra byla snaha, aby evropské země spolu komunikovali, hledali společné řešení a drželi ten společný zájem, i když někdy budou muset uhnout ze svých národních zájmů, protože ta situace je velmi velmi složitá, takže z mého pohledu velmi dobrá prezentace. Nemáme se vůbec co stydět. A s tím hodnocením pana Knotka, je mi trochu smutno, že zase česká opozice tohle zatahuje. A mě to připadalo, jak přesný návod, který kolegové plnili od pana Babiše, protože to byly slova i od paní Charanzové. To, co pan Babiš šíří žen, si nevšímáme člověka, no jako docela mě to mrzelo se přiznám.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Když se podívám na něco velmi konkrétního, co v tom projevu zaznělo, tj. Petr Fiala prohlásil, že pro mnoho států je jádro a plyn jediný nástroj, jak plnit klimatické cíle a vyzval členy Evropského parlamentu, aby jejich uznání za udržitelné zdroje podpořili. Jak silné se vám jevili, pane Knotku, jeho argumenty mohla tahle část proslovu aspoň některé z europoslanců přesvědčit, aby pro tzv. taxonomii zvedli ruku?

Ondřej KNOTEK, poslanec Evropského parlamentu /ANO/
Já jsem velice rád, že toto pan premiér zmínil. My jsme včera měli sezení právě čeští europoslanci s panem premiérem, zrovna i o tuto věc jsem ho poprosil, možná to plánoval i bez mého poprošění, o to tedy nejde. Určitě je dobře, že to zmínil a třeba to některé nerozhodnuté poslance, pokud ještě v tuto chvíli jsou, tak je to přesvědčí. Já bych jenom opravil pana kolegu Tošovského, kterého si jinak osobně jako průmyslového politika velmi nesmírně vážím. Já jsem rozhodně nekritizoval tu formu toho projevu, ta byla řeknu, jak jsem říkal, uhlazená, ale příliš mnoho času. My jsme na to i vlastně zvyklí v České republice, pan Fiala hodnotí velice obecně a popsat prostě nějaké cíle, které mohou být za pár let, je dobré, ale nevíme tu cestu, ty konkrétní kroky, které k nim povedou a především v těch prvních šesti měsících během toho předsednictví. A uvědomme si, že je tady vlastně situace, kdy máme drahý benzín, bydlení, energie atd. a skutečně ten projev jako nebyl tolik soustředěný na toho občana jako takového. Velký důraz byl na tu Ukrajinu samozřejmě, ano je to jeden z problémů, ale řekl bych, že ten projev řešil více Ukrajinu jako takovou, než ty sociální dopady té covidové a válečné krize na evropské občany a to si prostě myslím, že byla chyba, a že to nebylo dobře. To, že řeší Ukrajinu, ano v pořádku, ale musíme se soustředit i na toho evropského občana. Já jsem to tam postrádal.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Já bych se vrátil ještě v té taxonomii. Premiér včera vpodvečer navštívil Evropskou lidovou stranu, tedy nejvyšší frakci Evropského parlamentu, kde jsou europoslanci třeba i z Rakouska, kteří se zařazením jádra mezi udržitelné zdroje nesouhlasí. Máte, pane Tošenovský zprávy o tom, do jaké míry se mu povedlo získat na svou stranu aspoň část váhajících, anebo dokonce oponující zákonodárců? A co jste třeba i vy a vaši kolegové proto, aby se tato otázka velmi důležitá pro Českou republiku prohlasovala způsobem, který by právě vyhovoval Praze?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Já myslím, že ta návštěva pana premiéra ve Straně lidové byla důležitá. Musíme si taky uvědomit, že pan premiér má trochu svázané ruce, protože vystupuje jako předseda předsedající země, ale nemůže úplně česky řečeno, lobbovat natvrdo. A myslím si, že to tu formu, kterou on zvolil, že apeloval, že některé země mají tu situaci složitější. Někteří to vůbec jaksi nevnímají. Někteří jsou proti, přesně Rakousko, které jste zmínil, tak to je důležité jaksi upozorňovat na tu solidaritu uvědomění si, že nemohu chránit jenom svoje zájmy, ale že i jiné země jsou v zcela jiné pozici, a to se přesně týká toho jádra i plynu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Já chápu, že premiér je v dvojjediné pozici momentálně, ale co třeba další politici, například už zmiňovaná místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová říkala, že by očekávala, že třeba ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela bude, jak ona říkala běhat po parlamentu, ale on tam podle ní nebyl a ani teď není přítomen. Nelobbuje za tuhle otázku, čili nepodcenila něco v tomhle směru česká strana?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Já nechci komentovat pana Síkelu, protože vůbec nevím, jak postupuje, nemluvil jsem s ním, neviděl jsem ho.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
No právě, neměl by tam být?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Asi by to bylo taky dobré, každý krok, který se udělá, je dobrý, protože skutečně podle těch zpráv je to 50 na 50, tak to my vnímáme. Každý, když se bavíme se svými kolegy, já velmi hovořím s německými kolegy, protože tam mám hodně přátelských vazeb a s Italy, těžko se dá odhadnout, protože to, co řeknou, je jedna věc a druhá věc je tam faktický výstup, až se bude volit. Vypadá to skutečně vlastně velmi napjatě.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Já se omlouvám, právě proč je to napjaté, když víme, že to navrhla Evropská komise, že to získalo souhlas členských států, že to vypadalo jako hotová věc. Najednou 2 klíčové výbory se vysloví proti, tak opět se ptám, nezanedbala něco Česká republika?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Já si nemyslím, protože musíme si uvědomit parlament, je svébytné zvíře žijící velmi svým zvláštním životem v kopuli a my s tím máme problém, protože ten parlament je zelený, je posunutý někde podle mého i tak, jak se věnuju průmyslu, jako nevnímá realitu toho světa a tlačí něco dopředu a z toho vznikl ten problém s taxonomií, protože to jsou nějaké představy, možná i skryté zájmy. A ten parlament je skutečně často velmi podivné těleso, takže je to špatně komentuje, ale parlament je mimo radu. Ten vliv na parlament je velmi složitý a je to spíš ta debata mezi námi.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Pane Knotku, kdyby plénum odmítl taxonomii, co by to pro Česko znamenalo?

Ondřej KNOTEK, poslanec Evropského parlamentu /ANO/
Především obrovská nejistota na investičním trhu a samozřejmě, kdyby to nedopadlo tak by se míč vrátil do Evropské komise, která by musela na základě té námitky nějak ten návrh přepracovat a pravděpodobně by ho předložila nějak jinak, ale to už samozřejmě jenom předjímám. Já bych rád ještě navázal na to, co zde zaznělo. Určitě je dobře, když předseda vlády, předsedající země navštíví politické frakce, těch je v Evropském parlamentu 6 nebo 7. Rozhodně nenavštívil všechny největší frakce a je to škoda. Panu Síkelovi, to skutečně měla kolegyně Charanzová pravdu. Ten, když byl třeba v Bruselu, tak se nesetkal jenom s českými europoslanci, natož, aby prostě opravdu zkusil strávit nějaký čas s těmi, kteří mají ten vliv a obíhal ty klíčové poslance. To prostě, bohužel je špatně. Čeští europoslanci, tady musím opravdu, řekněme, vyseknout poklonu skoro všichni podporovali a bojovali jakoby za tu taxonomii, tzn. napříč koalicí, opozicí, ale ty ministři vlády skutečně v tomhle tom udělali minimum, skutečně minimum. A ještě bych reagoval, že přetahujeme vlastně koaličně opoziční boj s evropskou půdu. No, my to právě neděláme. Dita Charanzová se soustředila na to, co je třeba udělat pro Evropu, co je lepší nebo horší a nikdo nemluvil o tom, že pětikoalice má korupční skandál. Nikdo tam nevinil ministra vnitra, který ze střechy ministerstva vzkazuje lídrovi opozice nějaké svoje vzkazy, takže to nikdo neudělal. Tohleto v minulosti právě takovéto kroky dělali poslanci současné vládní koalice. My jsme k tomuto nepřistoupili, právě tu kulturu držíme a snažíme se jet to české předsednictví ve prospěch České republiky a Evropy. Samozřejmě děláme i svoji opoziční práci, tzn. když vláda selže, upozorňuje na to.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Tak měl by, a to už je poslední otázka pana Tošenovského, měl by odmítnutí případné taxonomie fatální důsledky pro zdejší investice do jaderné energetiky? Ona je to možná komplikace, ale není to zákaz a navíc, jak podotýká europoslanec Luděk Niedermayer, dostavba jaderných bloků v Dukovanech zřejmě bude v režii českého státu. Takže by ani to hledisko úvěrování půjček neměl hrát roli, co myslíte, pane Tošenovský?

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Jako neříkal bych, že to je fatální, že tím končí svět pro jadernou energetiku to ne, ale je to velký problém. Tady souhlasím s panem Knotkem. Je to problém dostupnosti finančních zdrojů. Z toho se odvíjí i to, i když to bude stavět Česká republika nebo česká vláda, tak se tyto zdroje prodraží, a to je velmi vážný problém, protože zase může přestat fungovat výpočet ekonomický v těch následných letech, kdy už elektrárna pojede. Je to skutečně velký problém, zásadní a bohužel, i když komise to může vrátit do hry, tak to bude zase další čas trvat. Bude to znejisťovat přípravu, je to značná komplikace, tak doufejme, že to nedopadne, tak jaksi v tom katastrofálním stavu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
Pánové, oběma vám moc děkuji za účast v této debatě. Díky Evženu Tošenovskému a i Ondřeji Knotkovi. Mějte se moc hezky, na shledanou.

Evžen TOŠENOVSKÝ, místopředseda strany /ODS/
Děkujeme, na slyšenou.

Ondřej KNOTEK, poslanec Evropského parlamentu /ANO/
Děkuji za pozvání, hezký den.